Reservedelsgrossisten Au2parts

Au2parts er en dansk grossistkæde, der har specialiseret sig i at levere reservedele  og værktøj til det professionelle automarked. Kunderne er autoværksteder i hele landet, som kan få leveret reservedele hurtigt fra au2parts’ 41 afdelinger.

Værksteder over hele landet kan vælge blandt knap 30.000 varenumre, som kan  leveres inden for ganske få timer – og skal der lidt mere til, råder au2parts over næsten 300.000 varenumre på centrallageret i Aarhus. 

Det betyder hektisk aktivitet på lagrene, og det er noget, der kræver godt og  stabilt lys for de ansatte.

For nyligt har au2parts i Nordjylland valgt at skifte størstedelen af belysningen ud på lagrene i Hjørring, Hjallerup, Frederikshavn og Aalborg.

 

I stedet for traditionelle lysrør i lagerbygningerne har man skiftet til LED-rør fra Holst Andersen Lighting, og på kontorerne er al loftsbelysningen skiftet ud med PLATTA LED-armaturer. I Aalborg har au2parts også fået installeret TYR-vejarmaturer, som nu giver et kraftigt og stabilt lys på P-områderne og ved portene til lagrene.

 

Besparelserne er kun nogle af fordelene

Peter Pape er chef for de fire nordjyske afdelinger af au2parts og er manden, der traf beslutningen om at gøre noget ved det høje elforbrug, som de gamle installationer medførte.

”Det handler selvfølgelig om at spare, og det gør vi. Vi sparer mange penge på elfor bruget, og vi kommer også til at spare på udskiftning af pærer og rør, men vores nye LED-lys giver også en masse andre fordele.

Arbejdslyset i vores lagre er blevet meget, meget bedre. Det udvikler ingen varme, og det tænder med det samme uden flimmer. Det gør det også meget sundere at arbejde i lagrene mange timer hver dag. Der er sådan set kun fordele ved at skifte til LED.”

Allerede tidligt i projektet valgte au2parts at gå i dialog med Holst Andersen Lighting for at få sat præcise tal på investering, tilbagebetaling og forventede besparelser. Holst Andersen Lighting foretog en grundig og gennemarbejdet energianalyse og kunne præsentere meget nøjagtige kalkuler for au2parts – kalkuler, der var med til at gøre beslutningen let at træffe.

Testet mod konkurrenterne

Au2parts fik blandt andet lov til at teste rørene mod et konkurrerende produkt, inden den endelige beslutning blev truffet. Her var Peter Pape ikke i tvivl: ”Holst Andersen Lighting var bare de bedste. Produkterne var af bedre kvalitet, og de gav et bedre lys. Medarbejderne har også taget godt imod det, for de har fået bedre arbejdsvilkår. Vi har tidligere haft problemer med for lidt lys på lagrene, men det er løst nu – og så synes vi, at det udendørs lys, vi har fået, ser fantastisk ud.”

Endelig bistod Holst Andersen Lighting også au2parts med at søge – og få – ganske betydelige energitilskud til de nye lysinstallationer til hver af de fem afdelinger.

 

 

 

Installationen hos au2parts består af:

  • PLATTA LED-lyspaneler med dæmperfunktion

  • FIX LED-lysrør

  • BURR udendørsbelysning

  • TYR vejarmaturer

Tilbagebetalingstid mindre en 2 år. Årlig reduktion i elforbrug: 20.000 kWh. Reduktion i årlig CO2 udledning: 9 ton.