Projektforløb

Er du bygherre? 

Et samarbejde med Holst Andersen Lighting betyder transparens i hele projektforløbet

Hos Holst Andersen Lighting tilbyder vi ikke bare LED produkter af højeste kvalitet – vi har også en lang række services til offentlige og private bygherrer, rådgivende ingeniører og el-installatører:

  • Energianalyse: Vi tilbyder en gratis analyse af dit lys og energiforbrug og giver forslag til, hvordan der bedst laves en konvertering til Aaxsus LED belysning. Vi beregner elforbruget før og efter.
  • Testinstallation: Vi tilbyder at gennemføre en gratis testinstallation over en aftalt periode for at bevise, at vores produkter lever op til de lovede besparelser og har den lovede lyskvalitet.
  • Finansiering: Vi tilbyder hjælp til projekt-finansiering via en aftale med vores finansieringspartner.
  • Projektstøtte: Vi tilbyder teknisk hjælp på projekter.
  • Energitilskud: Vi hjælper med at søge energitilskud hos Energistyrelsen.
  • Installation: Vi kan tilbyde at bistå med installation af LED belysningen i samarbejde med nogle af branchens dygtigste el-installatører. 

Hos Holst Andersen Lighting er vi altid klar til at yde dig bistand og hjælpe dig i gang med et LED lysprojekt. Der kan være flere indgangsvinkler til et sådant projekt. Du kan være interesseret i at nedbringe elforbruget i en eksisterende installation, eller du kan også stå over for et helt nyt byggeprojekt, hvor LED lys kunne være en vej til et moderne og behageligt lys med et meget lavere energiforbrug. Uanset hvad, er vi klar hos Holst Andersen Lighting til at træde til som din partner og rådgiver. 

 

Et typisk projektforløb ser sådan ud:

Specifikation og projektafgrænsning

Hvis du allerede har specificeret projektet, er du velkommen til at kontakte os, sende os tegninger og andet materiale. Så kan vi give vores bud på projektet med vores produkter og ekspertise. Du kan også få besøg af en af vores belysningskonsulenter, som kan gennemgå projektet sammen med dig, lokale for lokale.   

Installationsforslag

Vi udarbejder et installationsforslag, hvor vi dels ud­­specificerer de foreslåede tekniske løsninger og produkter. Dels giver en beregning på den besparelse, du vil kunne forvente – og dermed også hvor hurtigt din investering vil kunne tjene sig hjem.

Testinstallation

I nogle projekter vælger vores kunder at gennemføre en testfase, inden hele projektet rulles ud. Sammen med dig udarbejder vi en testplan, så vi kan dokumentere de besparelser, installationen giver.

Projektdefinering

Når det endelige projekt sættes i gang, hjælper vi også med:

  • Finansieringsaftaler.
  • Ansøgning om energitilskud fra det offentlige.
  • Levering af produkter. 
  • Levering af installation (om ønsket).

Installation og service

Din egen elinstallatør og rådgivende ingeniør kan stå for projektet. Vi yder teknisk hjælp ved projektering, udarbejdelse af styklister, lysberegninger, tidsplaner på leverancer, beregning af potentiel besparelse og så videre.

Du kan også vælge, at vi skal stå for montagedelen sammen med vores partnere. Vi laver projektspecifikationer med styklister og tegninger, samt et samlet budget på både produktdelen og installationsarbejdet. 

Når du har godkendt specifikationer og pris, sætter vi projektet i gang og aftaler en tidsplan.

Når installationen er færdig, fremsendes projektmateriale og garantiaftale til dokumentation af det færdige projekt. 

Kontakt os på mail@holstandersen eller ring til vores salgsafdeling på 20 600 640 og få mere information.